Χώροι Εκπαιδεύσεων – Σεμινάρια στην Κύπρο

Ημερομηνία & Ώρα

31/01/2023 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

Emergency First Aid at Work – Limassol

Τοποθεσία

Limassol

Κόστος με Επιχορήγηση

€0.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€0.00

 

Ημερομηνία & Ώρα

01/02/2023 - 01/03/2023 8:30 πμ - 4:30 μμ

Τίτλος

Health and Safety at Work Officers Training (ESYPP) – Nicosia

Τοποθεσία

Nicosia

Κόστος με Επιχορήγηση

€240.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€835.00

 

Ημερομηνία & Ώρα

07/02/2023 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

CPR & Automated External Defibrillator – Nicosia

Τοποθεσία

Nicosia

Κόστος με Επιχορήγηση

€78.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€150.00

 

Ημερομηνία & Ώρα

10/02/2023 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

CPR & Automated External Defibrillator – Limassol

Τοποθεσία

Limassol

Κόστος με Επιχορήγηση

€78.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€150.00

 

Ημερομηνία & Ώρα

16/02/2023 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

Emergency First Aid at Work – Larnaca

Τοποθεσία

Larnaca

Κόστος με Επιχορήγηση

€78.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€150.00