Χώροι Εκπαιδεύσεων – Σεμινάρια στην Κύπρο

Ημερομηνία & Ώρα

14/02/2024 - 27/02/2024 8:30 πμ - 4:30 μμ

Τίτλος

First Aid at Work (3 days) & AED

Τοποθεσία

Nicosia

Κόστος με Επιχορήγηση

€0.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€0.00

 

Ημερομηνία & Ώρα

29/02/2024 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

Emergency First Aid at Work – Limassol

Τοποθεσία

Limassol

Κόστος με Επιχορήγηση

€50.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00

 

Ημερομηνία & Ώρα

12/03/2024 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

Emergency First Aid at Work – Nicosia

Τοποθεσία

Nicosia

Κόστος με Επιχορήγηση

€50.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00

 

Ημερομηνία & Ώρα

20/03/2024 8:30 πμ - 3:15 μμ

Τίτλος

Emergency First Aid at Work – Larnaca

Τοποθεσία

Larnaca

Κόστος με Επιχορήγηση

€50.00

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00