Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΕΣΥΠΠ)

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτή την εκπαίδευση;

Η εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΕΣΥΠΠ) καλύπτει όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των μελών της ΕΣΥΠΠ της επιχείρησης και εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με την απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Η εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγραμματισμού όλων των εργασιών σε κάθε επιχείρηση, αφού μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να προλαμβάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμών και άλλων ανεπιθύμητων καταστάσεων στο προσωπικό, στους πελάτες και άλλα επηρεαζόμενα μέρη. Βάση της νομοθεσίας (Κ.Δ.Π. 158/2021) ο εργοδότης θα πρέπει να ορίζει γραπτώς ένα ή περισσότερα άτομα, που θα ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας αλλά και πρόληψης κινδύνων που υφίστανται ή δύναται να δημιουργηθούν στις εγκαταστάσεις της κάθε επιχείρησης, καθώς επίσης και με συμβουλευτική βοήθεια προς τον εργοδότη τους. Οι εργοδοτούμενοι αυτοί αποτελούν την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ).

Ποιος είναι κατάλληλος για αυτό το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικό/Διοικητικό προσωπικό, Λειτουργούς/Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας (ΕΣΥΠΠ) και μέλη Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας που έχουν οριστεί από τον εργοδότη τους ως υπεύθυνα άτομα για την διεξαγωγή εσωτερικών δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης.

Διάρκεια: 35 ώρες
Γλώσσες: Ελληνικά & Αγγλικά

Στόχος Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατονομάζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου από τον εξοπλισμό εργασίας
  • Περιγράφουν τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας
  • Ορίζουν και χρησιμοποιούν τα στάδια της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνων
  • Αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
  • Εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των κανονισμών ΚΔΠ 173/2002, Περί Διαχείρισης Των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
  • Περιγράφουν την εν ισχύ Κυπριακή νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ σε θέματα πυρόσβεσης, πυρασφάλειας και εκκένωσης του εργασιακού χώρου
  • Διακρίνουν και να προσδιορίζουν τους ψυχοσωματικούς, ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς καθώς και τους ηλεκτρικούς κινδύνους

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες – αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα – θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής για το σεμινάριο.

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Αυτό το μάθημα είναι διαθέσιμο μόνο για οργανισμούς. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε οργανισμού και συνήθως πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας.

Αν θέλετε να οργανώσετε ένα μάθημα για τους υπαλλήλους της εταιρείας σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 777 8 7779 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Date & Time

03/10/2024 - 31/10/2024 8:30 πμ - 4:30 μμ

Course

Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) – Λευκωσία

Location

Nicosia

Price with Subsidy

€175.00

Price without Subsidy

€875.00

Date & Time

30/10/2024 - 27/11/2024 8:30 πμ - 4:30 μμ

Course

Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) – Λεμεσός

Location

Nicosia

Price with Subsidy

€175.00

Price without Subsidy

€875.00

    In-House Training for Health & Safety: