Ασφάλεια, Υγιεινή, Σήμανση και Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Η εκπαίδευση στην Ασφάλεια Τροφίμων, Σήμανση και Ιχνηλασιμότητα, είναι επακόλουθο του σημαντικού ρόλου που έχει το τρίπτυχο, όχι άπλα για την ομαλή λειτουργία αλλά ακόμα και για την ασφάλεια κάθε οργανισμού που αναμειγνύεται σε μια αλυσίδα τροφίμων. Η νομοθεσία για τα αλλεργιογόνα, τον έλεγχο θερμοκρασίας, τη σήμανση τροφίμων καθώς και η ανάγκη που υπάρχει για την ομαλή λειτουργία και βιωσιμότητα μιας εταιρείας, είναι τα βασικά στοιχεία όπου επιβάλλουν την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού για την ασφάλεια των τροφίμων. To τρίπτυχο ασφάλεια τροφίμων, σήμανση τροφίμων και ιχνηλασιμότητα, είναι νομοθετική απαίτηση και είναι ζωτικής σημασίας η εφαρμογή από την κάθε εταιρεία η οργανισμό.

Στόχος Προγράμματος

 • Ο ορισμός για τις διάφορες ορολογίες γύρω από την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Η κατανόηση για την ασφάλεια τροφίμων, τη σωστή σήμανση και την ιχνηλασιμότητα.
 • Το να διακρίνουν τους κινδύνους των τροφίμων.
 • Να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις των κανονισμών του νόμου ‘Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 79/2002), καθώς επίσης λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγιεινή Τροφίμων.
 • Η κατανόηση των απαιτήσεων για τη σωστή σήμανση των τροφίμων.

Κατάλληλο για:

 • Στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων
 • Προσωπικό ασφάλειας τροφίμων
 • Mέλη επιτροπών HACCP
 • Υπεύθυνους Παραγωγής
 • Υπεύθυνους Μάρκετινγκ
 • Υπεύθυνους Πωλήσεων
 • Υπεύθυνους Αγορών
 • Αποθηκάριους

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες – μετά την αξιολόγηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου – θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής σύμφωνα με το νόμο περί υγιεινής και επίσημου ελέγχου τροφίμων του 2002 (ΚΔΠ 79/2002).

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο που οργανώνεται από εμάς, παρακαλούμε δείτε τα διαθέσιμα μας σεμινάρια παρακάτω.

Αν θέλετε να οργανώσετε ένα μάθημα για τους υπαλλήλους σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 777 8 7779.

No Events

  Book a Food Safety course