Διεθνές Γενικό Πιστοποιητικό NEBOSH

Αναγνώριση:

Αναγνωρίζονται από επαγγελματικά μέλη, όπως το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (IOSH), το Διεθνές Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνου και Ασφάλειας (IIRSM) και το Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων και Περιβάλλοντος (CIWEM).

Γιατί να παρακολουθήσετε το NEBOSH;

Επειδή είναι μια εξαιρετική εκπαίδευση, αναγνωρισμένη στον τομέα της ασφάλειας, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια εργασία ή να επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε άγνωστα εδάφη. Περισσότεροι από 150.000 έχουν περάσει το μάθημα IGC, καθιστώντας το έτσι το κορυφαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελίτ.

Στόχος Προγράμματος

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν και να κατανοήσουν τις ευθύνες τους και εκείνες του υφιστάμενου προσωπικού τους. Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν κοινούς κινδύνους που συνδέονται με πολλές διαφορετικές εργασιακές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν το περιβάλλον παραγωγής, το περιβάλλον γραφείου, τις κατασκευαστικές δραστηριότητες καθώς και άλλες και θα υπολογίζουν τα πρότυπα ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται σε βασικούς τομείς αυτών δραστηριοτήτων.

Περιεχόμενο

Η πιστοποίηση NEBOSH χωρίζεται σε τρεις ενότητες, οι δύο πρώτες αξιολογούνται με γραπτή εξέταση και η τρίτη με πρακτική εξέταση.

Ενότητα NGC1: Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας

Περιεχόμενο Ενότητας:

Βασικά θεμέλια Ασφάλειας και Υγείας

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας – Πολιτική, Οργάνωση, Σχεδιασμός, Μέτρηση, Έλεγχος και Ανασκόπηση

Διάρκεια: 5 ημέρες

Βαθμολογείτε με γραπτή εξέταση διάρκειας δύο ωρών που αποτελείται από δέκα υποχρεωτικά ερωτήματα «σύντομης απάντησης» και μια υποχρεωτική ερώτηση «μακράς απάντησης». Οι εξετάσεις Βαθμολογούνται από εξωτερικούς εξεταστές που διορίζονται από την NEBOSH.

Ενότητα GC2: Έλεγχος κινδύνων στο χώρο εργασίας

Περιεχόμενο Ενότητας:

Κίνδυνοι στον χώρο εργασίας και έλεγχος κινδύνου

Κίνδυνοι Μεταφοράς και Έλεγχος Κινδύνου

Μυοσκελετικοί κίνδυνοι και έλεγχος κινδύνου

Κίνδυνοι εξοπλισμού εργασίας και έλεγχος κινδύνου

Ηλεκτρική ασφάλεια

Πυρασφάλεια

Χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι υγείας και έλεγχος κινδύνου

Σωματικοί και ψυχολογικοί κίνδυνοι υγείας και έλεγχος κινδύνου

Διάρκεια: 5 ημέρες

Βαθμολογείτε με γραπτή εξέταση δύο ωρών και αποτελείτε από δέκα υποχρεωτικές ερωτήσεις «σύντομης απάντησης» οκτώ βαθμών, όπως και μια υποχρεωτική ερώτηση «μακράς απάντησης» είκοσι βαθμών. Οι εξετάσεις βαθμολογούνται από εξωτερικούς εξεταστές που διορίζονται από την NEBOSH. Ο μέσος όρος επιτυχίας της κάθε εξέτασης βρίσκετε στο 45%.

Ενότητα NGC3: Πρακτική αξιολόγηση βάσει εργασιακού χώρου

Μια πρακτική αξιολόγηση δύο ωρών που πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας σας το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την συνεδρίαση της τελικής εξέτασης NEBOSH. Η πρακτική εξέταση αξιολογείται εσωτερικά από τον διοργανωτή του προγράμματος και συντονίζεται εξωτερικά από την NEBOSH. Οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν βαθμό 60% ή περισσότερο για να περάσουν την αξιολόγηση.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν ένα πιστοποιητικό για κάθε ενότητα που θα περνούν. Όταν οι υποψήφιοι έχουν απονεμηθεί ένα Πιστοποιητικό και για τις τρεις ενότητες, οι μονάδες θα προστεθούν μαζί και η τελική βαθμολογία θα απονεμηθεί ως εξής:

Pass 150 – 179 μονάδες

Credit 180 – 209 μονάδες

Distinction 210 μονάδες ή περισσότερες

Αφού ένας υποψήφιος ολοκληρώσει με επιτυχία και τις τρεις ενότητες, θα εκδοθεί η συνολική βαθμολογία προσόντων.

Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις ενότητες εντός των 5 ετών για να αποκτήσετε το γενικό πλήρες πιστοποιητικό της NEBOSH.

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε ένα μάθημα

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε ένα μάθημα που οργανώνεται από εμάς, παρακαλούμε δείτε τα διαθέσιμα σεμινάρια πιο κάτω. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 777 8 7779 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Date & TIme

21/11/2016 - 02/12/2016 8:30 πμ - 4:30 μμ

Course

NEBOSH International General Certificate

Location

Limassol

Price with Subsidy

€0.00

Price without Subsidy

€0.00


    Book a NEBOSH Course

    * By submitting this form you agree to our privacy policy.