Εκπαίδευση Ασφάλειας και Υγείας – Αξιολόγηση Κινδύνου

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτή την εκπαίδευση;

Σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή κάποιου ατυχές συμβάντος στο χώρο εργασίας – ειδικά σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου. Το να είσαι προετοιμασμένος και κατάλληλα εξοπλισμένος για την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων, συμβάλλει σημαντικά στο περιορισμό τους. Αυτή η επιδεξιότητα είναι πολύ σημαντική για κάποιον να την κατέχει, καθότι θα μπορούσε να σώσει μια ζωή. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση στην Ασφάλεια και Υγεία είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε μεγάλους οργανισμούς όπου δραστηριοποιούνται περισσότεροι άνθρωποι.

Ποιος είναι κατάλληλος για αυτό το πρόγραμμα;

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε οργανισμό που επιθυμεί να διδάξει τους διευθυντές των καθηκόντων του, τους επιβλέποντες, τα μέλη της επιτροπής ασφαλείας του και ιδιαίτερα εκείνους που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Διάρκεια: 1 ή 2 ημέρες

Στόχος Προγράμματος

Αυτό το σεμινάριο επιθυμεί να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει τους εκπροσώπους των οργανισμών / εταιρειών έτσι ώστε να καταφέρουν να αναπτύξουν μια κουλτούρα ασφάλειας, καθώς και μια ενισχυμένη δεξιότητα αξιολόγησης κινδύνου βασισμένη στις ορθές πρακτικές και το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες – αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα – θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής για το σεμινάριο.

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Αυτό το μάθημα είναι διαθέσιμο μόνο για οργανισμούς. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε οργανισμού και συνήθως πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας.

Αν θέλετε να οργανώσετε ένα μάθημα για τους υπαλλήλους της εταιρείας σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 777 8 7779 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

No Events

    In-House Training for Health & Safety:

    * By submitting this form you agree to our privacy policy.