Εκπαίδευση Περιορισμένου Χώρου

Στόχος Προγράμματος

Η εργασία σε περιορισμένους χώρους εκθέτει τα άτομα σε μια σειρά πιθανών κινδύνων αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες τραυματισμού ή / και ακόμη και θανάτου. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση σχετικά με τη σωστή εκτίμηση κινδύνου είναι απαραίτητη προκειμένου να εξοπλιστούν όσοι επιχειρούν αυτό το είδος εργασίας με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για την ακριβή εκτίμηση του κινδύνου, τον έλεγχο των κινδύνων και την ασφαλή εργασία.

Αυτό το μάθημα προσφέρεται σε διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης και επομένως η διάρκειά του εξαρτάται από το επίπεδο.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες – αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα – θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής για το σεμινάριο.

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Αυτό το μάθημα είναι διαθέσιμο μόνο για οργανισμούς. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε οργανισμού και συνήθως πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας.

Αν θέλετε να οργανώσετε ένα μάθημα για τους υπαλλήλους της εταιρείας σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 777 8 7779 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

    Book an In-House Confined Space Training