Εκπαίδευση Εκκένωσης

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτή την εκπαίδευση;

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε πριν να ρυθμίσετε ακόμη και ένα τρυπάνι. Η εκκένωση του προσωπικού, των επισκεπτών ή και των υπεργολάβων μπορεί να είναι μεγαλύτερη πρόκληση από ό, τι πιστεύετε ή από αυτή για την οποία είστε προετοιμασμένοι. Αυτό το μονοήμερο μάθημα καλύπτει τις οποιεσδήποτε ανάγκες μιας εταιρείας σε μια πραγματική κατάσταση εκκένωσης.

Διάρκεια: 4-6 Ώρες

Στόχος Προγράμματος

Να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει τους συμμετέχοντες για το πώς να εκτελέσουν μια ασφαλή εκκένωση των χώρων σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού, απειλής βόμβας ή εσωτερικής επικίνδυνης κατάστασης σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές και το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες – αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα – θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής για το σεμινάριο.

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Αυτό το μάθημα είναι διαθέσιμο μόνο για οργανισμούς. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε οργανισμού και συνήθως πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας.

Αν θέλετε να οργανώσετε ένα μάθημα για τους υπαλλήλους της εταιρείας σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 777 8 7779 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

    Book an Evacuation Training