Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Για άτομα που επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κυρίως αν βρίσκονται σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου όπου είναι πιθανότερο να συμβούν ατυχήματα ή έκτακτα περιστατικά. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παίρνει τις πρώτες βοήθειες ένα βήμα πιο πέρα. Σας εξοπλίζει με τις απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα προσόντα έτσι ώστε να μπορείτε να φροντίσετε τα τραύματα και να προωθήσετε την αποκατάσταση σε ένα βαθμό κοντά σε αυτό που θα περιμένατε με την άφιξη των επαγγελματιών της Προ-νοσοκομειακής Βοήθειας. Εκπαιδεύεστε στις Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες και λογίζεστε ως εξειδικευμένος πάροχος πρώτων βοηθειών από την EMP Medic.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει έναν συστηματικό τρόπο προχωρημένης φροντίδας πρώτων βοηθειών για τη διαχείριση των ασθενών σε διάφορα περιβάλλοντα. Η σχετική αξιόλογη μάθηση και οι πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται, καλύπτουν διάφορα σενάρια και οδηγούν σε καλύτερες δεξιότητες αξιολόγησης. Πρόκειται για ένα διεθνές διαπιστευμένο πρόγραμμα που ακολουθεί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την προχωρημένη φροντίδα πρώτων βοηθειών.

Περιεχόμενο σεμιναρίου

Βασική Υποστήριξη Ζωής
 • Ζωτικά Σημεία
 • Πίεση αίματος (άσκηση για το πως μπορούμε να πάρουμε τη πίεση αίματος κάποιου ατόμου)
 • Glasgow coma scale
Προχωρημένη Υποστήριξη Ζωής
 • Αναρρόφηση (άσκηση με τη χρήση χειροκίνητης μονάδας αναρρόφησης)
 • Διαχείριση αεραγωγού (άσκηση για προχωρημένη διαχείριση αεραγωγών με τη χρήση υπεργλοτικής συσκευής αεραγωγού)
 • Οξυγόνο (Άσκηση με χρήση οξυγόνου έκτακτης ανάγκης)
 • ΚΑΡΠΑ
 • Bag-Valve-Mask (άσκηση πάνω σε κούκλα εκπαίδευσης, μονή ή με δυο διασώστες BVM)
 • Καταπληξία (προχωρημένη αναγνώριση και κατάλληλη φροντίδα)
Εκτίμηση Τραυματισμών

Λεπτομερής εξήγηση για τα DOTS που εκτελούνται σε θύμα

 • Κεφάλι
 • Σπονδυλική Στήλη
 • Θώρακας
 • Κοιλιακή Χώρα
 • Λεκάνη
 • Κόκκαλα
 • Μαλακός Ιστός
 • Μάτι
Τραύμα
 • Προχωρημένη φροντίδα τραύματος
 • Χρήση επιδέσμων για τον έλεγχο της θερμοκρασίας
 • Κουτί πρώτων βοηθειών για τραύματα και πως χρησιμοποιείτε (άσκηση για τη χρήση ενός κουτιού πρώτων βοηθειών βασικού τραύματος)
Διάσωση
 • Triage
 • Συντονισμός
 • Σανίδα για τη σπονδυλική στήλη
 • Κουβέρτα έκτακτης ανάγκης
 • Ακινητοποίηση κεφαλής
 • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στα παραπάνω θέματα κατά την διάρκεια εκπαίδευσης σεναρίων

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι μετά από την αξιολόγηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου – θα λάβουν πιστοποίηση στις “Προχωρημένες Πρώτες Βοήθειες”

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το προσωπικό σας μια από τις εκπαιδεύσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως δείτε την λίστα των εκπαιδεύσεων μας.

Εάν επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκπαίδευση για το προσωπικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 777 8 777 9.

No Events

  Book an Advanced First Aid Course