Πυρασφάλεια

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτή την εκπαίδευση;

Οι εργοδότες είναι νομικά υποχρεωμένοι από τους κανονισμούς πυρασφάλειας να παρέχουν πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση στους εργαζομένους σχετικά με τις προφυλάξεις κατά της πυρκαγιάς στο χώρο εργασίας. Η πυρκαγιά είναι πιθανότατα ο μεγαλύτερος κίνδυνος / απειλή για τη ζωή που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην εργασία. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο χώρο εργασίας, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζει ο καθένας τα πιο σημαντικά και κοινά αίτια πυρκαγιάς και τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι με πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου χρήσης του διαθέσιμου πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Διάρκεια: 1 ημέρα

Ποιος είναι κατάλληλος για αυτό το πρόγραμμα;

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε οργανισμό που επιθυμεί να διδάξει τους υπεύθυνους καθηκόντων του, τους επιβλέποντες, τα μέλη της επιτροπής ασφαλείας, τις ομάδες εκκένωσης, τους πυροσβέστες και το προσωπικό ασφαλείας.

Στόχος Προγράμματος

Να εκπαιδεύσει και να δώσει τα κατάλληλα προσόντα στους εκπαιδευόμενους για τον τρόπο πρόληψης, προετοιμασίας και διαχείρισης πυρκαγιάς στο χώρο εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο.

Περιεχόμενο Προγράμματος

  • Γνώση της βασικής νομοθεσίας και των νομικών απαιτήσεων σχετικά με την πυρασφάλεια
  • Κατανόηση του τριγώνου της φωτιάς
  • Συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και προειδοποίησης πυρκαγιάς. Πώς να τα χειρίζεστε και πως αντιδρούν σωστά σε κάθε περίπτωση.
  • Βασικοί παράγοντες εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς
  • Ταυτοποίηση τύπων πυρκαγιάς και ποιοι πυροσβεστήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα
  • Εκκένωση και σημείο συνάντησης
  • Ασκήσεις πυρόσβεσης και εκκένωση
  • Προφυλάξεις πυρκαγίας

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι μετά από την αξιολόγηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου – θα λάβουν πιστοποίηση Πυρασφάλειας

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το προσωπικό σας μια από τις εκπαιδεύσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως δείτε την λίστα των εκπαιδεύσεων μας.

Εάν επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκπαίδευση για το προσωπικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 777 8 777 9.

    Book a Fire Safety Training