Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (3 ήμέρες)

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτή την εκπαίδευση;

Πρόκειται για μια υποχρεωτική εκπαίδευση για οποιοδήποτε περιβάλλον μεσαίου ή υψηλού κινδύνου που μπορεί να επηρεάσει τρίτους ή απασχολούμενο προσωπικό. Οι πρώτοι βοηθοί θα καλύπτουν έναν κατάλογο θεμάτων σχετικά με πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πρώτων βοηθειών όπως καθορίζονται από το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Κύπρου.

Διάρκεια: 3 ημέρες

Σκοπός Προγράμματος

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων στις βασικές γνώσεις των Πρώτων Βοηθειών για να είναι σύμφωνοι με την νομοθεσία “οι περί ασφαλείας και υγείας στην εργασία, νόμος του 2009 (Κ.Δ.Π. 198/2009)”.

Γιατί να παρακολουθήσετε το τριήμερο σεμινάριο αντί για το μονοήμερο;

Το σεμινάριο Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά καλύπτει τα θέματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι η πλήρης διάρκεια του μαθήματος είναι 6-7 ώρες. Δεν επιτρέπει στους μαθητές να δοκιμαστούν σε διάφορα σενάρια ή να καλύψουν σε βάθος κάθε θέμα.

Το σεμινάριο Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (3 ημέρες) καλύπτει μια εκτεταμένη κατανομή θεμάτων και επιπλέον επιτρέπει περισσότερο χρόνο για προβολή περισσότερων βίντεο, εκτέλεση ασκήσεων, σενάρια και κουίζ σε διάφορα θέματα, εξασφαλίζοντας ότι οι δεξιότητες εκτελούνται σωστά σε κάθε περίπτωση.

Τα επιπρόσθετα θέματα που καλύπτονται στο πλαίσιο του τριήμερου προγράμματος, περιλαμβάνουν τη χρήση οξυγόνου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ΚΑΡΠΑ σε παιδιά και βρέφη, διαχείριση αναφυλαξίας σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, αξιολόγηση τραυματισμών και ασθενειών, εφαρμογή επιδέσμων και φροντίδα για τους τραυματίες καθώς και άλλα Θέματα.

Οι Εκπαιδευτές

Διασφαλίζουμε ότι τα εκπαιδευτικά μας μαθήματα παρέχονται από τους πιο μορφωμένους, εξειδικευμένους και αναγνωρισμένους εκπαιδευτές στον τομέα, με τον επικεφαλής εκπαιδευτή μας να έχει εμπλακεί με βεβαιότητα στον τομέα αυτό για πάνω από 35 χρόνια. Οι κύριοι εκπαιδευτές μας είναι επίσης ειδικοί ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία και γνώσεις για την κατάρτιση ατόμων με βάση το διεθνώς εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας μας (EMP Medic First Aid). Αυτοί οι ίδιοι εκπαιδευτές εκπαιδεύουν γιατρούς, εθελοντές και επαγγελματίες διασώστες, προσωπικό ασθενοφόρων καθώς και πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες πρώτων βοηθειών.

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Ο οργανισμός μας ήταν ο πρώτος που εγκρίθηκε στην Κύπρο από το Υπουργείο Εργασίας, ως φορέας παροχής πρώτων βοηθειών στην εργασία. Ο αριθμός έγκρισης μας είναι: TEE (21.01.6.3.3-1)

Το πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία είναι πλήρως εγκεκριμένο και σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ERC. Ο οργανισμός μας είναι εγκεκριμένος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ασφαλείας και ενεργό μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Συνδέσμου για την Αναζωογόνηση (ILCOR).

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι μετά από την αξιολόγηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου – θα λάβουν το Πιστοποιητικό Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ισχύς πιστοποίησης: 3 χρόνια

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το προσωπικό σας μια από τις εκπαιδεύσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως δείτε την λίστα των εκπαιδεύσεων μας.

Εάν επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκπαίδευση για το προσωπικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 777 8 777 9.

No Events

    In-House Training for the First Aid at Work